1. Ang Mga Anyong Tubig Ay Nagdulot Ng Malaking Kahalagahan Sa Mga Sinaun…

1. Ang mga Anyong Tubig ay nagdulot ng malaking kahalagahan sa mga
sinaunang kabihasnan. Ano ang kahalagahan ng Dagat Mediterrenean sa
pag-unlad ng Kabihasnang Minoan
A. Naging daan ito sa kanilang pag-unlad
B. Ito ang naging mahalagang rutang pangkalakalan
C. nagbigay ito sa kabihasnan ng masaganang pinagkukunang yaman
D. Ito ang naging pananggalang nila laban sa mga kaaway dahil hindi sila
napapasok

Answer:

C

Explanation:

Nagbigay ito sa kabihasnan ng masaganang pinagkukunang yaman

See also  Bakit Tinawag Ang Ekonomiks Na Agham Panlipunan?