1. Ang Sumusunod Na Kilos Ay Nagpapakita Ng Mapanagutang Paggamit Ng Kalayaan Maliba…

1. Ang sumusunod na kilos ay nagpapakita ng mapanagutang paggamit ng kalayaan maliban sa:

a. Inilaan ni Anthony ang malaking bahagi ng kanyang buhay upang mapalawak ang kanyang kaalaman at karunungan, alam niyang malaking bagay ang magagawa nito upang maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan at upang maibahagi niya sa lahat ang kanyang mga kakayahan.

b. Nasaktan ni Rebecca ang kanyang ina dahil sa kanyang pagsisinungaling dito. Inihanda niya ang kanyang sarili sa magiging reaksiyon ng kanyang mga kapatid sa kanyang ginawa. Dahil dito siya na mismo ang gumawa ng paraan upang itama ang kanyang pagkakamali kahit pa ito ay nangangahulugan na siya ay mapapahiya at masasaktan.

c. Nasaksihan ni Rupert ang ginawang panloloko ng kanyang kapatid sa kanyang mga magulang. Ang alam ng mga ito, pumapasok siya araw-araw sa paaralan ngunit sa halip nagpupunta ito sa computer shop kasama ang mga barkada. Dahi alam niyang labis na mapagagalitan ang kanyang kapatid hindi niya ito sinabi sa kanyang magulang dahil ayaw niyang ito ay mapagalitan o masaktan.

d. Hindi lingid sa kaalaman ni Rachelle ang katiwalian na nagaganap sa loob ng kanilang kompanya. Saksi siya sa pandarayang ginagawa ng kanyang matalik na kaibigan sa report ng kinita ng kompanya. Sa kabila ng pakiusap nito na manahimik na lamang siya ay sinabi pa rin niya ito sa kanyang boss na naging dahilan ng pagkatanggal ng kanyang kaibigan sa trabaho at pakakaroon ng kaso sa hukuman.

2. Ang sumusunod ang palatandaan ng mapanagutang paggamit ng kalayaan maliban sa:

a. Nakahandang harapin ang anumang kahihinatnan ng mga pagpapasya

b. Naisasaalang-alang ang kabutihang pansarili at kabutihang panlahat

c. Hindi sumasalungat ang kilos sa likas na batas-moral

d. Naibabatay ang pagkilos sa kahihinatnan nito

3. Ayon kay Sto. Tomas de Aquino ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito. Ito ay nangangahulugang:

See also  Narinig Mo Na Ba Mula Sa Iyong Mga Magulang Ang Mga Katagang "Mag-...

a. Ang kalayaan ng tao, katulad ng kilos-loob ay nakabatay sa dikta ng isip.

b. Malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na

C. Ang hantungan ng kilos ay itinatakda ng tao batay sa kaniyang pagiging mapanagutan sa paggamit ng kanyang kalayaan

d. Lahat ng nabanggit

4. Ang kalayaan ng tao ay nakasalalay sa kanyang _________________.

a. Isip

b. dignidad

c. Kilos-loob

d. Konsiyensiya

5. Nakilahok sa isang pag-aalsa laban sa pamunuan ng kompanyang kaniyang pinagtatrabahuhan. Nangyari ito dahil sa hindi makataong pagtrato ng may-ari ng kompanya sa lahat ng mga empleyado. Dahil dito, siya at ang ilan pang mga kasama na itinuturing na pinuno ng mga manggagawa ay hinuli at ikinulong. Sa sitwasyong ito, nawala ang kanyang _

a. Karapatang pantao

b. Dignidad bilang tao

c. Panloob na kalayaan

d. Panlabas na kalayaan

6. Bakit mahalagang hayaan ng isang magulang ang kanyang anak na sumubok, pumili at magpasya para sa kanyang sarili?

a. Ito ang magbibigay sa kanila ng mga karanasang maaari nilang gamiting gabay sa mga isasagawang pagpapasya sa hinaharap

b. Ang pagkakataong ibinibigay ng magulang ang magtuturo sa mga anak na sumunod mula sa pag-unawa at pagmamahal at hindi sa pamimilit.

c. Maiiwasan ang pagrerebelde ng isang anak dahil sa labis na pagnanais ng magulang na magabayan ang kanyang anak patungo sa tamang landas.

d. Ang pagiging malaya sa pagpapasya ng isang anak ay maaaring magdulot ng sakit dahil sa pagkakamali ngunit dito sila natututo ng mahalagang aral.

7. “Ang tunay na kalayaan ay ang paggawa nang mabuti.” Ang pangungusap ay:

a. Tama, dahil ang tao ay nilikha ng Diyos na taglay ang likas na kabutihan.

See also  GAWAIN 2: Sumulat Ng Salaysay Ng Iyong Mithiin Sa Buhay Gamit An...

b. Tama, dahil ang tunay na kalayaan ay mapanagutan kaya’t inaasahang ito ay gagamitin sa paggawa nang naaayon sa kabutihan.

c. Mali, dahil ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng mabuti ayon sa paghuhusga ng tao

d. Mali, dahil magkakaroon lamang ng kabuluhan ang kalayaan kung malayang magagawa ng tao ang mabuti at masama

8. Ano ang nagbibigay hugis o direksiyon sa kalayaan?

a. Isip

b. konsiyensiya

c. batas-moral

d. dignidad

9. Ang kalayaan ng tao ay hindi lubos. Ang pangungusap na ito ay nangangahulugang:

a. Magiging malaya lamang ang tao kung ang kanyang ginawa ay kabutihan.

b. Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos sa kanyang paglabag sa likas na batas-moral

c. Hindi ganap na malaya ng tao, hindi siya maaaring mamili batay lamang sa kanyang nais

d. Lahat ng nabanggit

10. Ayon kay Fr. De Torre, ang tao ay walang kakayahang gawin palagi ang anumang kanyang naisin. Ang pangungusap ay:

a. Tama, dahil hindi ganap ang tao

b. Tama, dahil maraming bagay ang nais mangyari at gawin ang tao subalit hindi niya magawa ang mga ito

c. Mali, dahil taliwas ito sa tunay na kahulugan ng kalayaan

d. Mali, dahil magagawa ng tao ang maraming bagay sapagkat mayroon

siyang isip at kilos-loob.

Answer:

1a

2c

3d

4a

5c

6d

7a

8d

9b

10d

Karapatan NG Mga Bata | PDF

ng bata mga karapatan

Mga ginagawa ko pag di kasama si jai. Tungkulin ng mga bata sa paaralan. Pang uri (panlarawan at pamilang)

ANG AKING MGA NAIPUNDAR SA PAGTATRABAHO SA TAIWAN - YouTube

aking

Bahay bata gawaing gawin maaaring ang ritemed. Mga ginagawa natin noong bata pa tayo 🤣🤣🤣🤣 ginagawa na din ng anak ko. 04 kahalagahan ng batas sa pag uugnay ng mga unang pilipino pdf

Paano mapanatiling abala ang bata? Hindi malikot, may ginagawa-How

bata ginagawa paano abala buhay

Mga ginagawa natin noong bata pa tayo 🤣🤣🤣🤣 ginagawa na din ng anak ko. Karapatan ng mga bata. Kadalasan ginagawa ng mga kalalakihan #firstvlog

See also  Pag-iral Ng Paaralan Sa Pagkakaisa (solidarity)​

Ilustrasyon Sa Background Ng Mga Bata Sa Araw Larawan Numero Ng Mga

Pagdiriwang ng kaarawan ng hukbong pandagat ng tsina para sa kapayapaan. Ginagawa ko mga. Ano ang ginagawa ng mga bata? ano anong katangian ang kailangan sa

Tubig sa bundok, nagawan ng paraan ng kapitan na madala sa kaniyang mga

Vlog#2 mga ginagawa sa umaga, pano pumayat at kumaen. “pantawid ng pag-ibig” ng abs-cbn, naghatid na rin ng tulong sa ilang. Ano ang ginagawa ng mga bata? ano anong katangian ang kailangan sa

Pagdiriwang ng kaarawan ng hukbong pandagat ng Tsina para sa kapayapaan

Tungkulin ng mga bata sa paaralan. Pagdiriwang ng kaarawan ng hukbong pandagat ng tsina para sa kapayapaan. May araw sa bahay ginagawa ang gawaing bahay larawan numero ng

Tungkulin Ng Mga Bata Sa Paaralan | Images and Photos finder

Bahay bata gawaing gawin maaaring ang ritemed. Mga paboritong kulay ng mga bata kulai jayabahru. Tubig sa bundok, nagawan ng paraan ng kapitan na madala sa kaniyang mga

Ang Maling Ginagawa ng Matanda sa Mata ng Bata ay Tama | Flickr

mata bata ang

Silid ng aralan mga loob gawain. Ano ang ginagawa ng mga bata? ano anong katangian ang kailangan sa. Mga ginagawa ko pag di kasama si jai

Patanong: Gawain 4 apat na uri ng pangungusap sa pagbuo nito. Direksyon

Ang maling ginagawa ng matanda sa mata ng bata ay tama. 04 kahalagahan ng batas sa pag uugnay ng mga unang pilipino pdf. Ginagawa anong bata

KADALASAN GINAGAWA NG MGA KALALAKIHAN #FIRSTVLOG - YouTube

ginagawa mga

Ilustrasyon sa background ng mga bata sa araw larawan numero ng mga. Pang pamilang panlarawan bata mga naglilinis dalawang ay bahay uring isang. Tungkulin ng mga bata sa paaralan

“PANTAWID NG PAG-IBIG” NG ABS-CBN, NAGHATID NA RIN NG TULONG SA ILANG

Ginagawa anong bata. Anong ginagawa mo???. Bahay bata gawaing gawin maaaring ang ritemed

May Araw Sa Bahay Ginagawa Ang Gawaing Bahay Larawan Numero Ng | My XXX

Silid ng aralan mga loob gawain. Tungkulin ng mga bata sa paaralan. Ang maling ginagawa ng matanda sa mata ng bata ay tama

😁🤣 - Batang Pinoy - Ngayon at Noon.

Ano ang ginagawa ng mga bata? ano anong katangian ang kailangan sa. Mga ginagawa ko pag di kasama si jai. Pagyamaningawain 1panuto: suriing mabuti ang bawat larawan sa unang