1. Ano Ang Tugon Ng Pamahalaang Pilipinas Sa Mga Isyu Ng Karahasa…

1. Ano ang tugon ng pamahalaang Pilipinas sa mga isyu ng karahasan at Diskriminasyon?
2. Tungkol saan ang Anti-Violence Against Women Act?

Answer:

Ang tugon nila ay ang pagsasabatas ng batas laban sa mga diskriminasyon na nararanasan ng mga kababaihan tulad ng Magna Carta for Women.

See also  Karahasan Sa Kalalakihan ,kababaihan At Lgbtq