1. Convert 53 Degrees Celsius To Degrees Fahrenheit. 2. Convert 75 Deg…

1. Convert 53 degrees Celsius to degrees Fahrenheit.
2. Convert 75 degrees Celsius to degrees Fahrenheit.
3. Convert 84 degrees Celsius to degrees Fahrenheit.
4. Convert 165 degrees Celsius to degrees Fahrenheit.

Answer:

1. 127.4

2. 167

3. 183.2

4. 329

See also  Gumawa Ng Isang Sanaysay Patungkol Sa Negosyo​