1. Lahat Ay Tumutukoy Kay KIBUKA, MALIBAN Sa : * A Bumili Ng Baboy Na Gagamiting…

1. Lahat ay tumutukoy kay KIBUKA, MALIBAN sa : *

A bumili ng baboy na gagamiting pangnegosyo
B. mapagkakatiwalaan at mabuting kawani
C. napilitang mag-alaga ng baboy upang may mapaglibangan
D. kailangan nang magretiro kahit ayaw pa niya

2. Ang aksidenteng nakabangga kina Kibuka at sa kanyang alagang baboy : *

A. YOSEFU MUKASA
B. MUSISI
C. NATHANIEL KIGGUNDU
D. APO NI KIBUKA

3. Ninais ni Kibuka na ang namatay na baboy ay : *

A. ilibing agad upang hindi na maging problema para sa kanya
B. ibenta sa nakabangga at bayaran ito
C. ibenta sa mga kapitbahay ngunit naisip niyang ilibing nalamang ito
D. ilibing ang baboy ngunit lumaon ay naisip na ipamahagi ito sa mga kapitbahay

4. ang dalawang pinapaksa ng kwentong “ANg Alaga”: *

a. pagpapahalaga sa mga ibinigay saýo at pangalagaan ang kung anong meron ka
B. paraan ng tamang pag -aalaga ng hayop/ pakikisama sa mga kapitbahay
C. pagkakaroon nang maayos na relasyon sa pamilya at katrabaho
D. pagmamahal sa trabaho at pagpapahalaga sa alaga

5. Mula sa tulang HELE NG INA… lahat ay paghahambing ng mga bagay sa kanyang anak , MALIBAN sa : *

A. Wangis ng mata ng bisirong-toro ni Lupeyo.
B. ika’y tila leopardong nasa palumpong at tumatanaw.
C. Yaman ni Zeus at Aphrodite sa iyo’y kanilang inalay.
D. Ika’y mahimbing, supling ng leon, nyongeza’t nyumba.

6. Ang taludtod na tumutukoy sa pangarap ng ina sa kanyang anak : *

A. Mangusap ka sa iyong namimilog at nagniningning na mga mata
B. Magiging kamay ito ng mandirigma, aking anak.
C. Hindi hamak na ngalan sa iyo’y ibibigay,
D. Ikaw ba’y lahi na iyong lahi o naiibang nilalang?

See also  Gawain 3: Pag-unawa Sa Binasa Panuto: Sagutin Mo Ang Sumusunod Na Tano...

7. Anong taludtod na nagpapatunay na panganay na anak ang pinatutungkulan ng ina ? *

A. Sa wakas, ako’y kahati ng kaniyang puso, ina ng kaniyang unang anak.
B. Aking supling, ako, ako na sadyang sa iyo’y humulma.
C. Paano ka pangangalanan, aking inakay?
D. lahat ng nabanggit

8. Lahat ay tumutukoy sa kultura ng mga taga- Uganda, MALIBAN sa : *

A. Reincarnation
B. katapangan at pagiging isang mandirigma
C. pag iingat sa kanilang pangalan ng kanilang lahi
D. lahat ng nabanggit

9. Ang “Liongo”ay anong uri ng panitikan ? *

A. MItolohiya
B. Maikling Kwento
C. Epiko
D. alamat

10. Ang lahat ay paglalarawan kay Liongo, MALIBAN sa : *

A. malakas at kasintaas ng higante
B. Naging hari si Liongo sa Pate.
C. pinakamahusay na makata sa kanilang lugar
D. kahinaan niya ang pagkatakot sa karayom​

Answer:

  1. C
  2. B
  3. C
  4. B
  5. A
  6. D
  7. A
  8. C
  9. C
  10. B

Explanation:

Sana makatulong po