1. Masayang Naninirahan Ang Mga Tao Sa A. Nabagsakan Siya Ng Malaking Pulong…

1. Masayang naninirahan ang mga tao sa a. Nabagsakan siya ng malaking

pulong Mindanaw. Pakpak ng ibon.

______2. Biglang dumating ang lagim sa kanilang b. Ikinasal si Haring Indarapatra sa

kabundukan. Magandang diwata.

______3. Nalungkot ang maraming bayan at kaharian. c. Sagana sila sa likas na yaman.

______4. Kinausap ni Haring Indarapatra si Sulayman. d. Ibinuhos ni Haring Indarapatra ang

tubig na lunas sa bangkay.

______5. Namatay si Prinsipe Sulayman. e. Kalagim-lagim ang sinapit ng pulong

Mindanao.

______6. Himalang nabuhay si Prinsipe Sulayman. f. Napatay ni Haring Indaraptra ang mga

halimaw.

______7. Muling nagdiwang ang mga tao sa Bundok g. Humingi siya ng tulong na patayin

Kurayan. nito

Answer:

1.Pulong Mindanaw at Pakpak ng ibon

See also  Ano Ang Tema Ng Mitolohiyang Liongo?