1. Nilamon Ng Apoy Si Li Hua Nang Umuwing Wala Pang Nilutong Ul…

1. Nilamon ng apoy si Li Hua nang umuwing wala pang nilutong ulam si Lian Chiao. Ano ang konotatibong
kahulugan ng salitang nakadiin?
a. Ningas
b. Sunog
c. galit
d. inis

2. Si Rosa ang nag-iisang bulaklak sa buhay ni Ramon. Ano ang konotatibong kahulugan ng salitang
nakadiin?
a. Babae
b. iniibig
c. Halaman
d. anak

3. Isang responsableng haligi ng tahanan si Li Hua. Ang salitaang nakadiin ay tumutukoy sa…
a. Denotatibong kahulugan c. denotibong kahulugan
b. Konotatibong kahulugan d. konotibong kahulugan

4. Ang buong paligid ay nilamon ng dilim kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ang salitaang nakadiin
ay tumutukoy sa…
a Denotatibong kahulugan c. denotibong kahulugan
b. Konotatibong kahulugan d. konotibong kahulugan

5. Suriin ang sumusunod na pangyayari na may kaugnayan sa kasalukuyang lipunan mula sa binasang
Tahanan ng Isang Sugarol. Piliin ang pangyayaring hindi namalas sa binasang maikling kwento.
a. Ang pangunahing tauhan sa kwento ay biktima ng domestic violence.
b. Masasalamin sa akda ang pagkakaroon ng gender equality
c. Ang asawa ng pangunahing tauhan sa kwento ay gamon sa sugal at kapag natatalo ay sa pamilya
ibinubunton ang galit at pagkamalupit.
d. Masasalamin sa akda ang hindi magandang naidudulot ng maagang pag-aasawa.

6. Masasalamin sa akda ang ilan sa mga kasalukuyang suliraning panlipunan sa ating bansa at maging sa
iba pang lipunang Asyano. At sa mga suliraning ito ay ang tumataas na kaso ng pang-aabuso sa
kababaihan sa loob mismo ng kanilang tahanan. Bilang isang kabataan sa kasalukuyang panahon, ano ang
dapat na reaksiyon at maging aksiyon mo sa suliraning ito.
a. hindi ako makikialam upang hindi ako madamay o masangkot sa anumang isyu para sa katiwasayan
ng aking buhay
b. Kakausapin ko ang isa sa mga biktima ng pang-aabuso at kukumustahin siya
c. Ipagtatanggol ko ang biktima ng pang-aabso at hahamunin ng away ang sinumang makitang nang-
aabuso ng babae
d. Makikipag-unayan at hihingi ako ng tulong sa mga awtoridad gaya ng DSWD, PNP, Women and
Childrens Desk​

See also  Tanghalan Sa Walang Sugat​

Answer:

1:a

2:c

3:a

4:b

5:b

6:d

grade 1 lang ako eh soorry