1. Panuto: Basahin Ang Mga Pangungusap Sa Ibaba At Sagutin Ang Mga Tanong. Bilugan Ang…

1.
Panuto: Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Bilugan ang
Ang mga mag-aaral ay nagbabasa sa loob ng silid-aralan. Anong uri ng pangngalan ang mag-aaral?
A. pambalana
B. pantangi
C. pambabae
D. wala
2. Ang mga guro ng Bauan East Central School ay masipag magturo.Anong uri ng pangngalan ang
nasalungguhitan?
A. pambalana
B. panlalaki
C. pantangi
D. lahat ng nabanggit
3.
bata ay umiiyak. Anong ilalagay sa patlang upang maging marami ang pangngalang
tinutukoy? A. Ang
B. Dalawang
C. Isang
D. Ang mga
4.
Ginagamit ng mga guro ang libreng oras para makagawa ng mga kagamitan sa pagtuturo at lesson plan.
Ano ang kasarian ang nasalungguhitang salita?
A. pambabae
B. di-tiyak
C. panlalaki
D. walang kasarian
5.
Ipinagbili ni tatay ang isang buwig na saging. Anong uri ng pangngalan ang nasalungguhitan?
B. di-tiyak
C. panlalaki
D. walang kasarian
haha​

Answer:

1.D

2.D

3.A

4.B

5.C

Pasensya na kung mali =)

See also  What Is 8k-3=12 Quadratic Or Not Quadratic