1. Sa Paanong Paraan Mo Maibabahagi At Malilinang Ang Iyong Kultura A…

1. sa paanong paraan mo maibabahagi at malilinang ang iyong kultura at wika?

2.anong maipapayo mo sa ating susunod na henerasyon para sa paglilinang ng ating pambansang wika? ​

Answer:

  1. Sa pamamagitan ng paggamit lagi ng inyong sariling wika
  2. Laging gamitin ang ating wika
See also  Kasuotan Ng Mga Babaeng Muslim Upang Takpan Ang Kanilang Mukha...