1. Sa Paanong Paraan Nagkakaugnay-ugnay Ang Mga Larawan? 2. Ano Ang Naging Bata…

1. sa paanong paraan nagkakaugnay-ugnay ang mga larawan?

2. Ano ang naging batayan mo sa pagsasaayos ng mga ito?

3. Ano ang nabuong output? Bakit mahalagang maiproseso ito?

4. Sa iyong palagay dapat ba nating malaman ang kabuuang ginastos sa produksyon ng isang produkto o serbisyo?​

Answer:

1. mga taong nag sasayahan

2. mga bata

3. paradist

4. mga puno

See also  What Is Technical Background In Capstone Project?