1. Sino Ang Gumagabay At Humuhubog Sa Pamilya? A Snak C. Magulang B. L…

1. Sino ang gumagabay at humuhubog sa pamilya?
A snak
C. magulang
B. lipunan
D. pamayanan
2. Ano ang orihinal at pangunahing karapatan ng mga bata?
A karapatang kumain
B. karapatang mabuhay
C. karapatan sa edukasyon
D. karapatang magkaroon ng magulang
3. Ano ang katuwang ng mga magulang sa pagpapatupad ng edukasyon para sa mga
bata?
A. paaralan
C. mga kamag-anak
B. mga kapitbahay
D. kawani ng gobyerno
4. Sino ang naggabay sa mga anak sa bawat pagpapasya?
A. kaibigan
C. magulang
D. pamilya
B. kapatid
5. Ano ang umusbong sa Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig?
C. pagmamahal
A kapuluan
D. relihiyon
B. kayamanan
Ikatlong Linyy-​

1 c
2 d
3 a
4 c
5 d

Im not quite sure with my ans on question number 2

Answer:

  1. 1.c.
  2. b
  3. a
  4. c
  5. c
  6. sggsydge7ts74wnxkhrusgle8tw69ff
See also  Magaganda Ang Mga Pilipina In Bicolano