1. Sino Si Selya? Ano Ang Kaugnayan Niya Kay Francisco Balagtas? 2. Ano-ano Ang Damdaming…

1. Sino si Selya? Ano ang kaugnayan niya kay Francisco Balagtas?

2. Ano-ano ang damdaming lumutang sa akda? Ano-ano ang mga nag- udyok o dahilan nito?

3. Anong saknong ang nagpapatunay sa labis na pag-ibig ni Kiko kay Selya? Ipaliwanag ang kahulugan nito.

4. Ano ang naging mabuting bunga ng labis na pagdurusa ni Kiko?

5. Ano ang mensahe o kaisipang nakapaloob sa taludtod? lugnay ito sa iyong karanasan.

“na kung maliligo’y sa tubig aagap nang hindi abutin ng tabsing sa dagat”

6. Ano-ano ang mga tagubilin ni Francisco Baltazar sa mga mambabasa ng akdang “Florante at Laura”?

7. ano ang Ibig sabihin ng taludtod

” sa gayong katamis wikang masasarap ay sa kababago ng tula’y umakat.”​

Answer:

1. Selya ay ang babaeng minamahal ni Francisco Balagtas. Siya ang inspirasyon ni Balagtas sa pagsusulat ng kanyang mga tula.

2. Sa akda, lumitaw ang mga damdaming pag-ibig, lungkot, at pagsisisi. Ang mga dahilan ng mga damdaming ito ay ang pagkakawatak-watak ng pamilya ni Kiko, ang pagkakakulong niya, at ang pag-iwan sa kanya ni Selya.

3. Ang saknong 289 ang nagpapatunay sa labis na pag-ibig ni Kiko kay Selya. Sa saknong na ito, ipinakita ni Kiko na kahit na siya ay nasa bilangguan, hindi siya nagbago ng damdamin kay Selya. Kahulugan nito ay ang pagmamahal ay hindi napapantayan ng anumang bagay o kalagayan sa buhay.

4. Ang mabuting bunga ng labis na pagdurusa ni Kiko ay ang kanyang pagiging isang magiting na makata. Dahil sa kanyang kalagayan sa bilangguan, nakapagsulat siya ng mga tula na nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao.

See also  Batay Sa Ating Mga Tinalakay Na Mga Kabanata Ng El Filibusterismo Kabana...

5. Ang mensahe sa taludtod ay tungkol sa pagiging handa sa mga pagbabago sa buhay. Kung handa tayong magbago at magpakasama sa mga pagbabago, hindi tayo mahuhulog sa kahirapan at kawalan ng direksyon sa buhay.

6. Ang mga tagubilin ni Francisco Balagtas sa mga mambabasa ng “Florante at Laura” ay ang pagtitiyak na hindi magdudulot ng masamang impluwensiya sa mga mambabasa ang kanyang akda. Inirerekomenda din niya na basahin ito ng buong puso at isipan.

7. Ang taludtod ay nagpapakita na ang pagkakaroon ng magandang bokabularyo at paggamit ng tama at masining na pananalita ay makapagpapahayag ng saloobin at kaisipan nang mas malinaw at mas mabisa.

Explanation:

Don’t forget to leave a like!

Follow for more!