10. Bakit Itinuturing Na Una At Pangunahing Guro Ng Mga Bata A…

10. Bakit itinuturing na una at pangunahing guro ng mga bata ang mga magulang? A. Dahil sa kanila nakasalalay ang pundasyon ng mga bata sa kaalamang kanilang makukuha sa paaralan. B. Dahil sila ang magsasanay sa mga bata sa pagmamahal sa pag-aaral at kaalaman C. Dahil ang kanilang mga ipinakikitang kilos at gawi ang tutularan ng mga bata. D. Dahil kasabay ng pagkakaroon ng karapatan ng mga bata sa edukasyon ang pagkakaroon ng karapatan ng magulang na sila ay turuan.​

Answer:

B

Explanation:

dahil parang bahay na natin ang school

Answer:

Para sa akin, ang tamang sagot ay letrang C

See also  Panuto : Lagyan Ng Tsek (/) Ang Mga Gawaing Nagpapakita Ng Maga...