10 Halimbawa Ng Mga Hiram Na Salita

10 halimbawa ng mga hiram na salita

Answer: 1. tseke (Cheque)

2. litro (Litro)

3. likido (Liquid)

4. Biyernes

5. edukasyon (educasion)

6. miting (meeting)

7. libel (label)

8. matematika (Mathematic)

9. Editor

10. Reporter

See also  This Is A Jumbled Letter TOS BURKEY - Kagamitan Sa Paghahanda Nghapag-kainan​