100 Words Di Pamilyar Na Salita

100 words di pamilyar na salita

Di pamilyar na salita:

1.) Napatangis
2.) Di mawari
3.) Ipagsulit
4.) Matitimyas
5.) Nagnuynoy
6.) Napaghulo
7.) Gayak
8.) Malasi
9.) Di magkantututo
10.) Pinangko
11.) Nililimi
12.) Nabunyi
13.) Pagliyag
14.) Hungkag
15.) Pantas
16.) Nahapo
17.) Bulaos
18.) Nagahis
19.) Nalilingid
20.) Napaparawal
21.) Pagkokopalas
22.) Maririlag
23.) Dumuklay
24.) Pagkaigaya
25.) Piedresias
26.) Nakadatal
27.) Nag-ibayo
28.) Nasindak
29.) Mapalisya
30.) Kauukikil
31.) Panukaka
32.) Natalos
33.) Umugin
34.) Mapagsukab
35.) Napabulag
37.) Inuumog
38.) Himutok
39.) Dingig
40.) Balakyot
41.) Bulwang
42.) Astaka
43.) Alisagsag
44.) Balabiga
45.) Bisaklat

Ito lang yung kaya ko. T-T
Sorry po. Pero sana nakatulong.

See also  Gumawa Ng Sanaysay Tungkol Sa Kabataan Sa Makabagong Panahon, Bumuo Ng Isan...