11 Ito Ang Payak Na Mga Karapatan At Mga Kalayaang Nararapat Na Matangg…

11 Ito ang payak na mga karapatan at mga kalayaang nararapat na matanggap ng lahat ng mga tao a Karapatang pantao b Karapatang pantao c. Karapatang pampulitika 12. Isa itong karapatan upang tayo ay matutong magsulat at magbasa, at malaman ang kanyang kapaligiran a. Karapatan mabuhay b. Karapatan sa pagkain c Karapatan sa edukasyon 13. Pagbabawal sa diskriminasyon ng bawat kasarian a. Pagkakapantay-pantay ng bawat kasarian b. Karapatan sa edukasyon c. Karapatan mamuhay 14. Bawat bata ay may karapatang mabigyan ng pangalan, ingatan at mahalin a Karapatan sa edukasyon b. Karapatan sa pagkain c. Karapatan mamuhay 15. Karapatan sa pagpapahayag sa sarili a kalayaan sa paglaban b kalayaan sa pagsasalita c. kalayaan sa pagtuligsa 16 Sino sa mga sumusunod ang HINDI nagpapahalaga sa karapatan sa edukasyon? a. Si Jun sa nag-aaral mabuti b. Si Ella na nagsusumikap makapasok sa paaralan kahit kulang ang baon c Si Bb. Santos na nagpupunta sa bahay ng kanyang estudyante upang tulungan pag ito ay lumiban sa klase d. Si Tatay Francis na di pinag-aral ang kanyang bunso dahil ito ay mag-aaasawa lamang daw. 17. Bansa na dating East Pakistan Bangladesh c Nepal d. Pakistan 18. Ang pinakapangyarihang bansa sa Mediterranean a. Yemen b. Saudi c Qatar d. Bahrain 19. Ang pamahalaan ng Bangladesh ay isang a. Presidential b. Parlamentaryo c. Monarchy d Tyranny 20. Ang dating pangalan ng bansang Sri Lanka ay, a. Colombo b. Ceylon c. Bhutan d. Sanskrit a. India pls need lang​

Answer:

Di ko po alam yan hehe tanong mo po sa teacher nyl

See also  Gawain Sa Pagkatuto Bilang 5: Panuto: Talayakin Ang Mga Karapatang Tinatamas...