13. Sinasabi Na Ang Wikang Pambansa Ang Gagamiting Wika Para Mabilis Ang Pa…

13. Sinasabi na ang wikang pambansa ang gagamiting wika para mabilis ang paglaganap ng kaalaman sa loob ng klase
Tinatawang ang wikang ito bilang
a Wikang opisyal C. wikang panlahat
b. Register
d. wikang panturo
14. Isang maliit na grupo o pormal o makabuluhang katangian na nag-uugnay sa partikular na uri ng katangiang sosy
sitwasyonal. Ang mga halimbawa nito ay idyolek at diyalekto. Anong konseptong pangwika ito?
a. Barayti
c. register
b. Heterogenous d. lingguwistikong komunidad
15. Ayon sa kanya, “Ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin,
mga hangarin sa pamamagitan ng isang kusang-loob na kaparaanan na lumikha ng tunog. Sino siya?
a. Gleason
c. Hamphill
b. Sapiro
d. Hutch
16. Kasalukuyan ninyong pinag-aaralan ang asignaturang may kaugnayan sa ating kasaysayan. Nabibighani ka sa
pagkakalahad ng mga nasabing mahalagang pangyayari sa ating bansa dahil ang inyong guro ay gumagamit ng wi
makatutulong upang mas matatamo ang antas ng edukasyon.
a. wikang pambansa b. wikang panturo
c. wikang opisyal d. wikang register
17. Habang papasok ka ng inyong silid-aralan ay dinig na dinig mo na ang ingay sa loob ng inyong silid. Mayroon
naghihiyawan, naghahalakhakan at nagtatawanan.
a. wikang opisyal
b.wikang multilinggwalismo
C. wikang bilinggwalismo d. wikang homogenous
18. Habang kayo ay gumagawa ng inyong eksperimento sa laboratoryo ay napapansin mo ang mga salitang gi
ng inyong mga guro ay may kaugnayan sa mga kagamitan at kemikal na makikita sa nasabing laboratoryo.
a. wikang pambansa
b. wikang register
c. wikang opisyal
d. unang wika
9. Napakasarap mamuhay sa isang komunidad na malaya kang makapag-isip, malaya kang mapagbahagi ng
pinyon at malaya kang makipag-usap sa mga taong nakatira kahit na sila ay napabilang sa iba’t ibang pang
malayang makagagamit ng kanilang wikang kinagisnan.
a. unang wika
b. lingguwistikong komunidad
c. pangalawang wika d. multilingguwalismo
Masarap pakinggan habang nagkukuwento ang iyong bagong kaklase sa kanyang mga masasayang ka
ing paaralan na kanyang pinasukan sa South Cotabato dahil naririnig at sinasambit pa rin ng kanyang
ng salita ayon sa wika na kanyang nakagisnan.
a. lingguwistikong komunindad b. wikang opisyal
c. pangalawang wika
d. unang wika
Varinig mo ang iyong mga gurong nag-uusap sa ilalim ng punong acasia habang naglalakad ka papu
can. Pinag-uusapan nila ang oras at petsa ng pagpasa ng kanilang banghay-aralin o lesson plan, na
napakahalagang bagay na dapat meron ang mga guro bago magturo. Anong konseptong pangwi
ibilangan ng salitang lesson plan?
b. wikang opisyal
c. pangalawang wika d. wikang register
magamit ng isa mong kaklase ang wika na kanyang nakagisnan ayon sa isang kagamitan at isar
ilong niyal
a. unang wika​

See also  Ano Ang Kahalagahan Ng Pahayag Na Ito Ng Ermitanyo Sa Ating Pang-ar...

Answer:

13)b 14)c 15)d 16)c 17)a