15. Ano Ang Dahilan Ng Paglaki Ng Unemployment At Underemployment? A. Skills-Mismatc…

15. Ano ang dahilan ng paglaki ng unemployment at underemployment?
A. Skills-Mismatch
C. Work-Contracting
B. Un-skilled workers
D. Job-Mismatch

Answer:

D. Job-mismatch

Hope it helps

Answer:

D.

Explanation:

Ang dahilan ng paglaki ng unemployment at underemplyoment ay ang Job- Mismatch

See also  1.Panglan Ng Programa 2.Layunin Ng Programa 3.Kanino Ipapatupad Ang Programa 4.I...