1.Ito Ay Hindi Nahahawakan Subalit Ito Ay Maaaring Makita O Maobserbahan. A. M…

1.Ito ay hindi nahahawakan subalit ito ay maaaring makita o maobserbahan.
a. materyal na kultura
b. di-materyal na kultura
c. kultura

2.Ito ay bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao at sistemang panlipunan.
a. materyal na kultura
b. di-materyal na kultura
c. kultura

3.Ang mga imbensyon, mga gusali, at mga gawaing sining ay bahagi ng anung kultura?
a. materyal na kultura
b. di-materyal na kultura
c. kultura
________________________________
Panuto: Suriin ang halimbawa ng mga pamanang kultura ng mga Filipino. Piliin ang titik M kung ito ay kulturang materyal at DM naman kung di-materyal na kultura.

4.Ang Diwata ng Karagatan

M (Materyal)
DM (Di-Materyal)

5.Pagmamano sa Nanay at Tatay
M (Materyal)
DM (Di-Materyal)

6.Si Bantugan

M (Materyal)
DM (Di-Materyal)

7.Magalang na pagsagot sa mga nakatatanda

M (Materyal)
DM (Di-Materyal)

8.Ang Alamat ng Bayabas

M (Materyal)
DM (Di-Materyal)

9.Katutubong pagkain na litson, kare-kare, bibingka, biko, at suman

M (Materyal)
DM (Di-Materyal)

10.Pananamit tulad ng barong tagalog, baro’t saya, tapis, at bahag

M (Materyal)
DM (Di-Materyal)

11.Paniniwala at tradisyon tungkol sa anito, espiritu, kaluluwa

M (Materyal)
DM (Di-Materyal)

12.Pananalig sa Diyos

M (Materyal)
DM (Di-Materyal)

13.Pagmamahal sa pamilya at bayan

M (Materyal)
DM (Di-Materyal)

Answer:

1 b

2 c

3 a

4 DM

5 DM

6 DM

7 DM

8 DM

9 M

10 M

11. DM

12 DM

13 DM

See also  Ito Ay Nangangahulugan Ng Progreso At Pag-asenso​