1.)paano Ang Wastong Pagbigkas Ng Isang Tula 2.) Bakit Kailangan Matutuhan Ang…

1.)paano ang wastong pagbigkas ng isang tula

2.) Bakit kailangan matutuhan ang kasanayan sa wastong pagbigkas ng tula

3.)paano mapapaunlad ang kasanayan sa pagbigkas ng tula

Answer:

San po Yung tula

Explanation:

PA brainliest na din po ty

Answer:

1.Bigkasin ng maayos ang bawat salita. Bigyan ng feelings at diin ang pagtula. Isapuso ang bawat binibitawang linya at higit sa lahat ipaunawa ng mabuti sa mga nagapakinig ang iyong binabasa.

2. Kinakailangang matutunan natin ang wastong pagbigkas ng tula upang mas madama natin ang damdaming hatid nito at para rin hindi lang ang bumabasa ang nakakaunawa pati na din ang mga tagapakinig.

3. Mapapaunlad ang kasanayan ng isang tao sa pagbigkas ng tula sa pamamagitan ng pagkontrol ng iba’t ibang emosyon, tamang pag-eensayo ng tono. iba’t ibang tono ayon sa binabasang tula at marami pang iba

Explanation:

hope it helps ❤️

See also  Sanhi At Bunga Ng Pagtulong Sa Kapwa?​