1.Paano Ang Wastong Pagbigkas Ng Isang Tula? 2.Bakit Kailangan Matutuhan An…

1.Paano ang wastong pagbigkas ng isang Tula?

2.Bakit kailangan matutuhan ang kasanayan sa wastong pagbigkas ng Tula?

3.Paano mapauunlad ang kasanayan sa pagbigkas ng Tula?​

Wastong pagbigkas ng tula:

  1. artikulasyon ay ang pagbigkas ng mga salita nang malinaw upang makabuo ng mga tunog ng wika na naririnig ng mga manonood.
  2. Ang ekspresyong ito ay isang anyo ng damdamin kapag nagbabasa ka ng tula. At ang ekspresyon ay isang ekspresyon ng mukha na naglalarawan sa nilalaman ng tula at kaluluwa nito.
  3. Ang mga kilos ay pantulong sa pagbasa ng tula.
  4. Mental, Matapos maunawaan ang galaw ng katawan sa pagbabasa ng tula, saka natin palakasin ang kaisipan.
  5. Pagbasa. Sa pagbabasa ng tula, mahalagang maging matatag tayo at nasa tamang tempo, upang tangkilikin ng mga manonood ang tulang ating binabasa. Makinis at tumpak, ang dalawang bagay na ito ay dapat maglaro sa iyong hitsura.
  6. Mga setting ng paghinga.
  7. unawain ang kahulugan ng tula. Kung nais mong basahin ang isang tula, dapat mong maunawaan ang kahulugan ng tula. At least, naiintindihan mo kung kailan at para saan ginawa ang tula.

Matutuhan ang kasanayan sa pagbasa ng tula nang maayos:

1. Interpretasyon

Ang unang teknik sa pagbasa ng tula ay interpretasyon. Ang interpretasyon  mismo ay isa sa mga mahahalagang kasanayan na may kaugnayan sa pag-unawa sa mismong tula.

2. Vocal

Techniques Ang pangalawang teknik sa pagbasa ng tula ay ang vocal technique. Teknik ay isang teknik na may kaugnayan sa kakayahang gawing mas malinaw ang boses at higit na naaayon sa tulang binabasa

3. Pagganap o Hitsura

See also  Bakit Kailangan Ugaliing Sunod Sa Utos Ng Mga Magulang?​

Ang huling teknik sa pagbasa ng tula ay direktang nauugnay sa hitsura o kung ano ang makikita ng manonood. May dalawang bagay na dapat isaalang-alang sa paglalahad ng magandang anyo, ito ay ang mga ekspresyon at wika ng katawan, kung paano linangin ang mga kasanayan sa pagbasa ng tula, ang mga kasanayan tula ay mapapaunlad kung sa pag-aaral ay ipapakita ng guro kung paano magbasa ng tula tama, pagpapabuti ng tula. ang kasanayan sa pagbasa ay maaari ding gawin sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay.magbasa ng tula

Higit pa tungkol sa tula

https://brainly.ph/question/196719

#SPJ3