1.Sa Iyong Palagay, Kailangan Bang Alagaan Ang Puerto Prinse…

1.Sa iyong palagay, kailangan bang alagaan ang Puerto Prinsesa Underground River , oo o hindi ? Bakit?

2.Paano mo ipagmamalaki ang mga tanyag na lugar sa Pilipinas sa mga taga ibang bansa ?

3.Bukod sa Puerto prinsesa, ano pa bang mga kilalang lugar na puwedeng puntahan ng turista?

4. Base sa sagot mo sa bilang 3, bakit mo ito pinili? Ano ang kamangha-mangha sa lugar?

5. Ang slogan ay isang maiksi, nakakapukaw damdamin, madaling maalaala na mga maituturing na kasabihan. Magsulat ng isang slogan para maipakita ang pagmamahal mo sa likas na yaman ng bansa. Halimbawa ng slogan: “Ating likas na yaman pangalagaan, para sa kaunlaran”​

Answer:

1.oo kasi ito ay isang yaman ng pilipinas kung hindi ito inaalagan pwede ito mag resulta ng pagiging hindi maganda ng lugar

2.kukuha ako ng magagandang mga larawan at ipapakita ko ito kung ano ang mga yaman na mayroon ito

3. borracay

4.dahil ito ay magandang lugar at meron itong napakapinong puting buhangin

5.pangalagaan ang likas na yaman,dahil nakakaakit itong pag masdan.

See also  Ano Ang Tawag Sa Mga Nawalan Na Ng Sigla Sa Paghahanap Ng Trab...