2. Alin Sa Mga Sumusunod An; Tumutukoy Sa Salitang Gratis? A. P…

2. Alin sa mga sumusunod an; tumutukoy sa salitang gratis? A. pagpapasalamat sa pling mga biyaya B. pagpapasalamat ng malugod sa kapwa C. pagpapasalamat ng ray pagtatangi sa kapwa D. pagpapasalamat ng pre at walang inaasahang kapalit​

Answer:

D. po

Explanation:

#CARRYONLEARNING

See also  Ano Ang Iyong Gagawin Upang Maisabuhay Ang Katarungan At Pagmamahal At Paggalang At Pags...