2. Ano-ano Ang Damdaming Lumutang Sa Akda? Ano-ano Ang Mga Nag Udyok O Dahi…

2. Ano-ano ang damdaming lumutang sa akda? Ano-ano ang mga nag udyok o dahilan nito?
3. Anong saknong ang nagpapatunay sa labis na pag-ibig ni kiko kay selya? Ipaliwanag ang kahulugan nito.
4. Ano ang naging mabuting bunga ng labis na pagdurusa ni Kiko?
5. Ano ang mensahe o kaisipang nakapaloob sa taludtod? Iugnay ito sa iyong karanasan.
“na kung maliligo’y sa tubig aagap nang hindi abutin ng tabsing sa dagat”
6. Ano-ano ang mga tagubilin ni Francisco Baltazar sa mga mambabasa ng akdang “Florante at Laura”?
7. Ano ang ibig sabihin ng taludtod?
“sa gayong katamis wikang masasarap ay sa kababago ng tula’y umalat” ​

Answer:

2. Sa akda, lumutang ang damdaming pag-ibig, lungkot, takot, galit, at pag-asa. Ang mga nag-udyok o dahilan nito ay ang mga pangyayari sa buhay ng mga tauhan tulad ng pagkakalayo ni Florante at Laura, pagkakakulong ni Florante, at paghihirap ni Kiko sa kamay ng mga dayuhan.

3. Ang saknong 76 ang nagpapatunay sa labis na pag-ibig ni Kiko kay Selya. Sa saknong na ito, ipinakikita ni Kiko ang kanyang pagmamahal kay Selya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pagiging handa na mamatay para sa kanya. Ipinapakita rin dito ang kahalagahan ng pag-ibig at pagmamahal sa pagharap sa anumang uri ng pagsubok sa buhay.

4. Ang naging mabuting bunga ng labis na pagdurusa ni Kiko ay ang pagkakaroon niya ng matatag na paninindigan at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Dahil sa kanyang pagdurusa, naging malakas siya at naging inspirasyon sa iba na kahit sa gitna ng mga pagsubok ay mayroong pag-asa at lakas sa puso at isipan.

See also  Ano Ang Kahalagahan Ng Pagkatuto Mo Sa Konsepto Ng Piktoryal Na Sanaysay? ​

5. Ang mensahe ng taludtod ay tungkol sa kahalagahan ng pagiging handa sa anumang pagsubok sa buhay. Kung tayo ay handa at naghahanda sa mga hamon ng buhay, makakamit natin ang kaginhawahan at tagumpay. Kadalasan, ang mga taong hindi handa ay natatalo at naghihirap sa gitna ng mga pagsubok. Sa aking karanasan, natutunan ko na ang pagiging handa at paghahanda ay mahalaga upang maabot ang mga pangarap at layunin sa buhay.

6. Ang mga tagubilin ni Francisco Baltazar sa mga mambabasa ng akdang “Florante at Laura” ay ang pag-unawa sa mga aral at kaisipan na nakapaloob sa akda, pagpapahalaga sa wikang Filipino, at pagkakaroon ng pagmamalasakit sa kapwa.

7. Ang ibig sabihin ng taludtod ay tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng tamang salita at wika sa pagsulat ng tula. Kung hindi tayo magiging maingat sa pagpili ng mga salita at pagpapahayag ng mga kaisipan, maaring magdulot ito ng pagkakaintindihan at pagkakamali sa mensahe na nais nating iparating.

Don’t forget to leave a like!

Follow for more!