2. Asa Nga Probinsiya Makita Ang Gibantog Ug Katingalahan Nga "wildlife Sanc…

2. Asa nga probinsiya makita ang gibantog ug katingalahan nga “wildlife sanctuary” sa
Rehiyon Caraga?
A. Agusan del Norte C. Surigao del Norte
B. Agusan del Sur D. Surigao del Sur​

A. Agusan del Norte

Sorry if I’m wrong

See also  1. Anong Kumpanya Ang Kumakatawan Ng Logo? 2. Bakit Kilala Ang...