2. Pahiga- 3. Pahalang- Katahimikan Balance Paggawa Pangalaw Inihanda Nk B. Piliin Sa Loob…

2. Pahiga-
3. Pahalang-
Katahimikan
balance
paggawa pangalaw
Inihanda nk
B. Piliin sa loob ng kahon ang kahulugan ng mga linya
1. patayo/ tuwid -​

Answer:

1.balance

2.paggawa panhalaw

3.inihakban nk

See also  Ano-ano Ang Mga Maipagmamalaki Mong Katangian O Kasawian Ng Mg...