2. Sa Paanong Paraan Malilinang Ang Mga Sangkap Ng Skill-relat…

2. Sa paanong paraan malilinang ang mga sangkap ng skill-related fitness?

(aʏʊsɨռ ռʏօ aռsɛʀ քʟs ʟռɢ)​

Answer:

*HEALTH RELATED FITNESS*

CARDIOVASCULAR ENDURANCE, STRENGTH, FLEXIBILITY, MUSCULAR ENDURANCE AT BODY COMPOSITION

*SKILL RELATED FITNESS*

POWER, COORDINATION, AGILITY, SPEED, REACTION TIME

Explanation:

MASAYA AKUNG MAKATULONG SAINYO

See also  Doing House Hold Chores Experience​