2. Si Lena Ay Nakatapos Ng Kursong Education Ngunit Siya Ngayon Ay Nagtatraba…

2. Si Lena ay nakatapos ng kursong Education ngunit siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang
call center agent.Ano kalagayan sa paggawa ang ipinakita ng pahayag?
A. Job contracting
C. Underemployment
B. Job-mismatch
D. Unemployment​

Answer:

b

Explanation:

sapag kat sya ay na sasa ilalim ng pang samantalang trabaho

See also  Bakit Sa Mga Lambak-ilog Karaniwang Sumibol Ang Mga Kabihasnang...