2023 Grade 6 Filipino Talaarawan November ​

2023 grade 6 filipino talaarawan november ​

Answer:

Taalarawan

Explanation:

Ang talaarawan ay kalipunan ng mga bugto-bugtong o baha-bahaging sulatin na nakasulat at nakaayos sa sunod-sunod na petsa o araw, na sumusunod sa porma ng kalendaryo.

Ilan sa pinagkakagamitan ay ang mga sumusunod:

Mala journal na listahan

Listahan ng dapat gawin

Listahan ng mga nagawa

Listahan ng saloobin o nadarama at iniisip

Listahan ng pagpapabuti sa sarili[1]

Listahan ng pantasya

Listahan ng kabiguan

See also  Ano Ang Pangunahing Tanong Na Nais Masagot Ng Pelikula? Ano Ang Sari...