2.1 Masyadong Malalim Ang Mga Salita Lipad Ng Florante At La…

2.1 masyadong malalim ang mga salita lipad ng florante at laura ayoko ng mensahe nito​

Answer:

Para sa akin ang mensahe ng Florante at

Laura na isinulat ni Francisco Balagtas

na Mayroong Full tittle na Pinagdaanang

Buhay nina Florante At Laura sa Kaharian

ng Albanya, isinulat niya ito habang siya

ay nasa loob ng bilangguan at ang naging

insperasyon nya sa pagsulat ay ang kanyang

iniibig na si Maria Asuncion Rivera, “Selya”

Mensahe ay ang tunay na pag mamahal

ng isang tao sa kanyang iniibig ano mang

pagsubok ang ang dumating sa inyong

dalawa kung tunay kayong nagmamahalan

ay inyo itong malalampasan. Ang pag

mamahal at tunay na pagmamalasikt sa isang

kaibigan ay ipinakikita rin dito sa katauhan

ni Menandro, na laging handang tumulong

sa kanya kahit sa kamatayan pa ang maging

kapalit nito.

See also  Mungkahi Na Nagpapakita Ng Kahalagahan Ng Matalinong Pagpapas...