21. Saan Nakasalalay Ang Pag-unlad, Pagbabago At Pagsasa-ayos Ng Lipunan? A. Duwag C. Re…

21. Saan nakasalalay ang pag-unlad, pagbabago at pagsasa-ayos ng lipunan?
A. duwag C. responsableng mamamayan
B. masayahin D. walang pakialam
22. Ang mga sumusunod ay nagpapahayag ng kahalagahan ng batas. Alin ang hindi?
A. Iniingatan ang kaligtasan.
B. Nilalagyan ng kaayusan ang lipunan.
C. Pinangalagaan nito ang karapatan ng bawat isa.
D. Sumasalungat sa batas.
23. Alin sa mga sumusunod ang hindi mabuting katangian ng makatarungang lipunan?
A. Ang mga mayayaman lamang ang mainam ang buhay.
B. Ang mga tao ay may malasakit sa karapatan ng iba.
C. Ang mga tao ay nakikilahok sa mga panlipunang gawain.
D. May dignidad at pagkilala sa sarili ang mga tao. 
24. Alin sa mga paraang ito ang hindi makatarungan?
A. hindi pakikipag-usap sa katunggali.
B. pagdedemanda o paghahabla.
C. pagganti
D. pagrarali
 25. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng makatarungang aksiyon?
A. Binibigyan ng limos ang pinakamahirap na bata.
B. Hinuhuli lahat ang mga bata sa lansangan.
C. Inaanyayahan ang mga batang lansangan sa programa para sa kanila.
D. Pinababayaan ang mga bata sa lansangan.
26. Alin sa mga sumusunod ang makatarungang programa ng gobyerno?
A. Paggawa ng mga bahay na abot-kaya ng mga mahihirap.
B. Paggiba sa mga tahanan ng mga iskwater.
C. Paglilipat ng mga mahirap sa mga probinsya.
D. Paglulunsad ng housing project para marentahan ang mga maykaya.
27. Hindi natapos ni Baldo ang kanyang kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Sa kabila
nito siya ay matagumpay dahil sa negosyong kanyang itinayo at pinaunlad. Naging madali ito para sa kanya dahil ito ay ayon sa kanyang gusto at hilig. Ano ang katangian ang mayroon si Baldo?
A. Masipag, madiskarte at matalino
B. May pananampalataya, malikhain, may disiplina sa sarili
C. Maganda ang relasyon niya sa Diyos, may pagpapahalaga sa sarili, kapwa at bansa
D. May angking kasipagan, pagpupunyagi at tiwala sa sarili
 28. Malapit na ang Mahal na Araw, abala na ang mga gumagawa ng mga palamuting dekorasyong siguradong mabenta. Ano ang magandang motibasyon na dapat isaalang-alang nang gumagawa ng mga ito?
A. materyal na bagay at pagkilala ng lipunan
B. personal na kaligayan na makukuha mula dito
C. pag-unlad ng sarili, kapwa at bansa
D. kaloob at kagustuhan ng Diyos
 29. Mula sa saknong ng isang tula “Marami ang nagtuturing mahirap daw itong buhay, araw-araw ay paggawang tila din walang humpay; Datapuwat isang pantas ang nagbadya at nagsaysay; Tagumpay ay nakakamit kapag tao ay masikhay”.
A. Mahirap ang buhay kaya’t ang tao ay kinakailangan na magtiis.
B. Kahit mahirap ang buhay ang tao ay dapat na maging marangal.
C. Sa kabila ng kahirapan, ang tao ay kinakailangan na maging masipag.
D. Mahirap man ang buahay ang tao ay hindi dapat mawalan ng pag-asa.
 30. Ang mga sumusunod ay kahulugan ng kasipagan maliban sa:
A. Ito ay pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad.
B. Ito ay pagtingin ng kasiyahan at positibo sa isang gawain
C. Nakatutulong ito sa tao sa kaniyang pakikipagrelasyon sa kaniyang gawain, kapwa at lipunan.
D. Tumutulong ito sa tao na malinang ang mabubuting katangian tulad ng tiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan at disiplina.
 31. Si Rony ay sadyang masipag, hindi siya nagmamadali sa kaniyang mga gawain at sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan nito. Ano kayang palatandaan sa kasipagan ang taglay ni Rony?
A. Hindi umiiwas sa anumang gawain
B. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal
C. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa
D. Hindi nagrereklamo sa ginagawa
 32. Ano ang naglalarawan sa pinakmahalagang paraan ng pagtitipid?
A. maging mapagkumbaba at matutong makuntento
B. maging mapagbigay at matutong tumulong
C. maging maingat sa paggastos at matutong maging simple
D. maging masipag at matutong maging matiyaga
 33. Hindi dapat taglayin ng tao ang katamaran. Ang mga sumusunod na pangungusap ay nagbibigay ng kahulugan nito maliban sa:
A. Ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho.
B. Ito ang pumipigil sa tao upang siya ay magtagumpay.
C. ito ay maaaring sumira sa ating kinabukasan.
D. Ito ay magdadala ng panganib sa buhay.
 34. Paano mo masasabi na ang isang tao ay may positibong konsepto sa sarili?
A. takot sa mga pagbabagong magaganap sa sarili
B. may kahandaan sa lahat ng pagbabago tungo sa pagpapakabuti
C. may kahinaan sa pagtanggap sa mga pagbabagong nagaganap sa sarili
D. umaasa sa opinyon at paghuhusga ng ibang tao sa kung ano ang kanyang limitasyon sa kakayahan
35. Sa pagninilay-nilay, nararanasan natin ang panandaliang pagkawalay sa materyal na mundong ating ginagalawan, mas nadarama natin ang presensiya ng Panginoon.
A. Pag-unlad ng buhay espiritwal
B. Positibong ugnayan sa kapwa
C. Pagkilala at pangangasiwa ng mga emosyon
D. Pag-iwas sa mga masamang gawi o bisyo

See also  PANUTO: BASE SA UNANG LINGGO: Module 1-3. Pakisagutan Ang Mga Sumusunod Na Tabong. L...

  

 

Answer:

21. C

22.C

23.A

24.A.

25.C.

26.A.

27.A.

28.A.

29.D.

30.B.

31.B.

32.C.

33.D.

34.D.

35.D.

Explanation:

SANA MAKATULONG HEHE

1. Tungkol saan ang tula? 2. Maliban sa karapatan ng batang katulad mo

Tula tungkol bakit iisa tayo kabila katauhan bawat pagkakaiba babala ating isa mga. Tula tungkol karapatan isang aaral pag kaibigan pantao karapatang pagkakaibigan tagalog kwento mamayang pilipino. Karapatan bilang tula bata tao maikling iyong ano basahin nilalaman paanong paraan unawain anong

Mga karapatan ng bata

bata karapatan bawat batang edukasyon sanggol pilipino pangalan

Tula bayani rizal jose brainly panlipunan araling. Tula tungkol sa pagkakaisa para sa bansa. Tula tungkol sa tamang paggamit ng karapatan

Tula Tungkol Sa Karapatang Sibil - Mobile Legends

Tula tungkol sa pagkakaisa para sa bansa. Tula tungkol sa tamang paggamit ng karapatan. Tula sa karapatan