23: Panuto: Gamitin Sa Pangungusap Ang Salitang Di-pamilyar O Matalin…

23: Panuto: Gamitin sa pangungusap ang salitang di-pamilyar o matalinhagang salita sa pangungusap.

23. Nagbibilang ng Poste *

Your answer

Answer:

Si Berto ay nagbibilang ng poste dahil walang tumatanggap sa kanya.

Explanation:

Nagbibilang ng poste – taong walang trabaho.

See also  Ipaliwanag Ang Kahalagahan Ng Pagpapahayag(thesis Statement) Para Sa Isang P...