250 Fahrenheit, ______ Celsius

250 Fahrenheit, ______ celsius

Answer:

121┬░C

Explanation:

asdfghjklasdfghjkl

See also  Suriin Natin 1. Ang Galing Niya Sa (music, Musika). 4. Ayokong...