26. Ano Ang Isang Larong Pinoy Kung Saan Ang Isang Taya Ay May Bi…

26. Ano ang isang larong Pinoy kung saan ang isang taya ay may binabantayang lata na nasa loob ng isang bilog? A. Batuhang Bola C. Syato B. Tumbang Preso D. Piko A Rocoboll at Softball2​

[tex] \large {\boxed{\tt{{ \blue ∆ \ \red {Carry} \ \orange {On} \ \purple {Learning} \ \blue ∆ }}}}[/tex]

B. Tumbang Preso

Answer:

B po

Explanation:

based on experience,pa brainliest po haha salamat

See also  II. Punan Ng Tamang Sagot Ang Palid Unsaturated Fats Saturated F...