2.Liham Pangnegosyo Sa Paghahanap Ng Trabaho ​

2.Liham pangnegosyo sa paghahanap ng trabaho ​

application letter.

anwer

See also  Buod Ng Kabanata 28 El Fili