3. Alin Sa Sumusunod Na Mga Pangungusap Ang HINDI Nagsasaad N…

3. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang HINDI nagsasaad ng
kahalagahan ng mga punongkahoy?
A. Nagbibigay ito ng pagkain na kailangan ng ating katawan.
B. Ang mga punongkahoy ay pinuputol at ibinababad sa dagat.
C. Ang mga kahoy na malilit ay maaaring gamiting panggatong.
D. Ang mga kahoy na ginagawang tirahan ay galing din sa mga
punongkahoy.​

Answer:

b. dahil mali ang pag sasaad ng pangungusap at hindi dapat ibabad sa dagat ang mga punong kahoy

See also  Akademya Ng Wikang Kastila Napasailalim Sa Korporasyon