3. . Ang Anti Violence Against Women And Their Children Act Ay Nonesence Report​

3. . Ang Anti Violence Against Women and Their Children Act ay

nonesence report​

Explanation:

Ang anto violence act ay nagsasaad sa mga naranasang karahasan Ng mga kababaihan at mga anak o pangaabuso sa Kanila at Ito ay batas na promoprotekta sa mga inaabuso

See also  Relative Location Of Hong Kong