3 K1304 A. B. B. 9. 3. B 7. A D C. 5. And ن – – C 4. D. A 3. B…

3 K1304 a. b. b. 9. 3. b 7. a d c. 5. And ن – – C 4. D. a 3. b C d a. a 2 4 a L 1. ACTIVITY SHEET sa Edukasyon sa Pagpapakatao Therd Quarter Modyul 9: Barted at Pagpapahalaga Pantor Casan ang pangang x at ng tamang sagot to se bawa Am sa susunod na pag sagutang papel sa halaga (values 11 Gema Latin na walione altning ago o depende sa tao, lugar, at sa panahon to ay unang pagiging malakamo matatag pagiging bulutan Alin sa sumusunod na mga pahayag ang hindi totoo s birtud? Ang birtud ay laging nakaugnay sa pag-isip at kios ng tao Ang salitang birtud ay nagmula sa salitang Laon na virus omy to ay nagt vir Ang burtud ay natural lamang na taglay ng lahat ng nilich ng Cityos Ang gaw ay bunga ng paulit-ulit na pagsasalios na Sa makamit dahil sa pagtaroon ng kaugnayan ang binud at pagpapahalaga? May kaugnayan ang birtud at pagpapahalags Gahli pareho lamang itong kabutihan Kung naghahangad ng ra so to tao tulong sa kanyang pagkatao, pagyayamanan niya ito a batud ay malaking pahahalagahan. Kung nakikita ng tao na ang isang bagay ay mahalags tutukuyin niya ang angkop na binud na mas Ito ay makakamit sa pamamagitan ng pag-iwas sa suso na inihahain ng mundo. Agham c. Pagtitimpi 6. Ang pagpapaunlad ng kaalaman/karunungan na siyang gawain ng ating isip ay makakamit sa pamamagitan ng paghubog ng. Intelektwal na Birtud Moral na Birtud Ano ang bunga ng pagsasagawa ng isang makapagpapayaman dito Matatawag lamang na mahalaga ang isang bagay kung to ay ginagabayan ng lahat ng mga birtud Ito ang pangunahing uri ng mga birtud. Agham Katarungan b. Karunungan d. Pag-unawa b. Maingat na Paghuhungs d. Sining a. Birtud c. Pagpapahalaga d. Pananaw 3. Ito ang itinuturing na Ina ng mga Birtud. a Karunungan Katatagan a. Karunungan b. Katarungan 10. Ito ang pinakawagas makamit ng isang tao. Kaalaman Karunungan cspiritwal na Birtud d. Sosyal na Birtud paulit-ulit na pagsasabuhay a kilos? b. Gawi c. Maingat na Paghuhusga d. Pagtimpi Ano ang moral na birtud na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat para sa kanya-anuman o sinuman ang kanyang katayuan sa buhay? c. Kalayaan d. Katatagan na uri ng kaalaman na maaaring c. Pag-unawa d. Pag-aaral Modyul 10: Hirarkiya ng Pagpapahalaga ni Max Scheler 1. Panuto: Tukuyin kung anong antas ng pagpapahalaga kabilang ang sumusunod na mga pagpapahalaga. Isulat ang titik ng iyong sagot sa sagutang papel. B. A. Pandamdam na Pagpapahalaga Pambuhay na Pagpapahalaga C. Ispiritwal na Pagpapahalaga D. Banal na Pagpapahalaga 11. Si Jenna ay may labis na pagpapahalaga sa pagtulong sa kanyang kapwa. 12. Mahilig bumili ng mamahaling alahas ang nanay ni Jeca. 13. Kahit na abala sa pag-aaral ni Amiel, humahanap pa rin siya ng oras upang makapagpahinga. 14. Ang pamilya ni Erika ay hindi nakakalimot na magsimba tuwing araw ng Linggo. 15. Nauubos ang oras ni Jaycee sa paglalaro ng mga online/mobile games. II. Panuto: Gumuhit ng sariling hagdan ng Hirarkiya ng Pagpapahalaga. Sumulat ng 5g-dadalawang taglay na pagpapahalaga na angkop sa bawat anton Modyul 11 at 17​

See also  Magbigay Ng Halimbawa Ng Kahinaan Po ​

Answer:

1.a2.b3.a4.a5.d aysn po

Pag-unawa sa Binasa: Sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong

Gawain 1: panuto: antas ng iyong pag-unawa mula sa "ang alamat ni. Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga. Romeo tanong juliet pag unawa mga gawain sagutin sumusunod damdaming ano ibig

Gawain sa pagkatuto bilang 1:Isaayos Ang mga salita sa bawat set sa

Gawain sa pagkatuto 3: antas ng iyong pag-unawa11.ano anong kaugaliang. Anim na aspekto ng pag unawa sa markahang pagsusulit pagsusulit. Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga

GAWAIN 5: Sa Antas ng lyong Pag-unawa Sagutin ang mga gabay na tanong

Mga tanong sa romeo at juliet. Tatlong antas ng pakikilahok sa mga gawain at usaping pampolitika. [solved] gawain sa pagkatuto bilang 3: sa antas ng iyong pag-unawa

Isagawa Gawain 6: Guhit ko! Saruto: Gumawa ng poster na nagpapakita ng

Isagawa!gawain 6: ang pagpapasiyapanuto: kung sa nakaraang gawain ay. Gawain 3. sa antas ng iyong pag-unawa sagutin ang sumusunod na mga. Gawain 1: talasalitaanpanuto: ayusin ang mga salita ayon sa antas o

Gawain 1: Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Panuto: Sagutin ang mga sumusunod

Isagawa gawain 6: guhit ko! saruto: gumawa ng poster na nagpapakita ng. Gawain 5: sa antas ng lyong pag-unawa sagutin ang mga gabay na tanong. Need ko po answer pls po gawain 4 pag unawa sa binasa sagutin ang mga