5 Mabuting Epekto Ng Migrasyon At 5 Masamang Epekto Ng Migrasyon​

5 mabuting epekto ng migrasyon at 5 masamang epekto ng migrasyon​

Answer:

Mabuti at Masamang Epekto ng Migrasyon

Mabuting epekto ng migrasyon:

  1. Pagbubukas ng maraming oportunidad para sa mga Pilipinong manggagawa
  2. Pagtaas ng ekonomiya dahil sa pagpapadala ng maraming Pilipino ng remittance
  3. Pag-unlad sa kabuhayan ng maraming pamilyang Pilipino
  4. Pagkakaroon ng maraming Pilipino ng pagkakataon na makabisita sa ibang bansa at malaman ang mga banyagang kultura at tradisyon
  5. Pagkahasa ng maraming Pilipino sa kanilang trabaho sa tulong ng mga training at seminar sa ibang bansa

Masamang epekto ng migrasyon:

  1. Brain drain o pagkaubos ng mga propesyonal sa Pilipinas
  2. Pagkakawatak-watak ng pamilyang Pilipino
  3. Pang-aabuso sa mga Pilipino ng kanilang mga amo
  4. Pagkaranas ng racism mula sa mga ibang lahi
  5. Maraming Pilipino ang walang karanasan sa kultura at tradisyon ng ibang bansa kaya naman napapahamak ang ilan sa kanila.  

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa migration ng tao, bisitahin lamang ang link na ito:

https://brainly.ph/question/548198

#BrainlyEveryday

See also  Ano Ang Kapakinabangan Ng Asin Sa Sinaunag Tao​