5.ano Ang Kahulugan Ng Pahayag Na Ito?hindi Ako Ang Doctor. . A. Itinanggi Ng Nagsasal…

5.ano ang kahulugan ng pahayag na ito?hindi ako ang doctor. .

a. itinanggi ng nagsasalita na siya ang doktor.
b. Sinasabi ng nagsasalita na hindi siya doktor.
c. itinanggi ng nagsasalita na siya ay doktor.
d. Ang nagsasalita ay nagsasabing siya ang doktor na maaaring siya ay pinagkamalang iba. ​

Answer:

letter D

po sure na

Explanation:

CarryOnLearning

pa MARK AS BRAINLIEST po!!

See also  _________ Isang Lobo O Balloon Na Kung Saan Ay Inilalagay An...