6. Alin Sa Mga Sumusunod Ang Halimbawa Disenyo Ng Mga Gadang​

6. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa disenyo ng mga gadang​

Answer:

6.C

Step-by-step explanation:

Im a grade 9 student hope helping us

See also  346 476 556 What Is The Correct A Answer?