6. Ang Pag-aaral Ng Libre Sa Pampublikong Paaralan Ay Isanghalimbawa Ng Ano…

6. Ang pag-aaral ng libre sa pampublikong paaralan ay isanghalimbawa ng anong uri ng karapatan?

A. Likas na Karapatan

B. Karapatan ayon sa batas

C. Karapatan sa Diyos

D. wala sa nabanggit

Answer:

[tex] < answer[/tex]

6. Ang pag-aaral ng libre sa pampublikong paaralan ay isanghalimbawa ng anong uri ng karapatan?

  • C. Karapatan sa Diyos

#BrainlyBunch

Explanation:

[tex] \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: \: [/tex]

See also  Anong Hilaw Na Materyales Ng Asukas? ​