7. Ano Ang Orihinal At Pangunahing Karapatan Ng Mga Bata? A Karap…

7. Ano ang orihinal at pangunahing karapatan ng mga bata? A karapatang kumain B. karapatang mabuhay c. karapatan sa edukasyon D. karapatang magkaroon ng magulang 8. Ano ang katuwang ng mga magulang sa pagpapatupad ng edukasyon para sa mga bata? A. paaralan B. mga kapitbahay C. mga kamag-anak D. kawani ng gobyerno 9. Sino ang naggabay sa mga anak sa bawat pagpapasya? A. kaibigan B. kapatid C. magulang D. pamilya andaigdig?​

Answer:

7)B

8)A

9)D

Explanation:

i hope it helps

pa brainlyss

pa heartss pleass

See also  Nakababahalang Sitwasyon Ng Mga Agila Sa Kasalukuyan Mga Dapat Gawin U...