89. Ang Pagbili Ng Mga Modernong Kagamitan Tulad Ng Sonar At R…

89. Ang pagbili ng mga modernong kagamitan tulad ng

sonar at radar ay malaking tulong upang mapaganda at mapaderni ang

kanilang hulll.

a. Pagsasaka b. Pangingisda

IPAMA) sa

m

a

mga

A in

B.pangingisda

Explanation:

dahil ito ay gamitin kapag ikaw ay naliligaw sa dagat

See also  Sigaw Ng Pugad Lawin Sanhi​