9. Upang Maiwasan Ang Karahasan Sa Paaralan, Kaning Dapat Magmula Ang Pagbabago? A. Kapw…

9. Upang maiwasan ang karahasan sa paaralan, kaning dapat magmula ang pagbabago?
A. Kapwa
B. Paaralan
C. Sarili
D. Tahanan

10. Ano ang pinakamabisang paraan upang maiwaksi na ng tuluyan ang karahasan sa paaralan?
A. Pagmamahal sa sarili
C. Paggalang sa magulang
B. Pagmamahal sa kapwa
D. Pagsunod sa tuntunin ng paaralan

11. Bilang mag-aaral, Raano mo mapapangalagaan ang iyong sarili mula sa mga lumalaganap na karahasan sa paaralan?
A. Makipagkaibigan sa kahit kanino
B. Sumali sa mga samahan at huwag kilatisin ang layunin ng grupo
C. Hanapin ang barkadang gumagawa ng mga bagay na kakaiba kahit sila ay makasakit
D. Piliin ang magiging kaibigan at huwag basta sumaali sa mga grupo lalo kung hindi maganda ang layunin.
pa help po need q lng please ​

Answer:

  • B
  • B/D
  • D

Explanation:

kaw na bahala sa pangalawa

Answer:

9.B
10.D
11.D

Explanation:

sana po nakatulong ^_^

See also  Sa Paanong Paraan Kaya Malilinang Ng Wastong Ang Likas Na Yaman Upan...