A Ang Florante At Laura Ay Lang Alegorya. Nakatago Sa Mga Pangyayari Ang Mensahe A…

A Ang Florante at Laura ay lang alegorya. Nakatago sa mga pangyayari ang mensahe at
simbolismong kakiman ng pagbiga sa kalagayang panlipunan sa panahong nasulat ito
Lagyan ng FRANCISCO ang lahat ng kalagayang panlipunang naganap sa panahong ito at
MARIANO naman sa hindi.
__1. Mahigpit na ipinagbawal ang mga babasahin at palabas na tumutuligsa sa kalupitan ng
mga Espanyol
__2. Ang karaniwang tema ng mga sulatin sa panahong iyon ay tungkol sa relihiyon at
paalalaban ng mga Krattyana at More
__3. Ang sinumang nais sumulat ay may kalayaang isulat ang anumang paksa a temang
magustuhan niya.
__4.Karamihan sa nalathalang aklat sa panahong ito ay mga diksyunaryo at aklat
panggramatika tungkol sa pamumuhay ng mga katutubo
__5. Nakadanan ng paghihimagsik ang mga Pipino sa kalupitan at pagmamalabis ng mga
dayuhang sumakop sa bansa.
__6. Karamihan sa mga nagsisulat sa panahong ito ay gumamit ng wikang Ingles.
__7. Naging mahigpit, malupit
, at hindi makatao ang ginawang pamamahala ng mga Espanyol
sa ating bansa.
11
B. Ano-ano ang naging layunin ni Balagtas sa pagsulat ng walang kamatayang Florante at
Laura? Lagyan ng tsek () ang bilang ng lahat ng iyong sagot.
__1. Maihayag ang apat na himagsik na naghart sa puso ni Balagtas kaugnay sa pamamahala
ng mga Espanyol
__2. Makabuo ng isang akdang maiaalay kay Selya e Maria Asuncion Rivera, ang babaeng
minahal niya nang labis.
__3. Maging tanyag at mayaman sa pamamagitan ng pagbenta ng kanyang akdang Florante
__4 Mainalin ng kanyang akda sa iba’t ibang wika at mabasa sa iba’t ibang bansa.
__5. Mailahad ang labis na sakit, kabiguan, kaapihan, himagsik, at kawalang katarungang
neranasan niya sa lipunang kanyang ginagalawan.​

See also  Nalaman Mo Na Makakatulong Sa Negosyo Tungkol Sa Naganap Na Economic Trends ​

Answer:

1F

2f

3f

4f

5f

6f

7f

B.

1✓

2✓

3

4✓

5✓

Sana makatulong:>