A. Nabibigyang Kahulugan Ang Mga Makabuluhang Salita/matalinghagang Pahayag Na Ginamit Sa…

A. Nabibigyang kahulugan ang mga makabuluhang salita/matalinghagang
pahayag na ginamit sa teksto;​

Answer:

pangakong pangwakas, ito ay ginagamit para mabigyang kahulugan ang mga makabuluhang salita.

See also  Halimbawa Ng Ulat Progreso​