Ang Galyon Ay Isang Gamit Ng Barko

Ang galyon ay isang gamit ng barko

Answer:

ang galyon ay isangng gamit ng barko

See also  12. Paanoipinairal Ng Mga Espanyol Ang Mgapatakaransa Pilipinas? A. Pi...