Ang Iyong Nabasa Sa Itaas Ay Paksa Ng Isang Lathalain Sa Intern…

Ang iyong nabasa sa itaas ay paksa ng isang lathalain sa internet. Binabanggit na ang isa sa magandang katangian ng tao ay ang pagiging adaptive o kung saan ang tao ay may kakayahang makibagay sa kanyang kapaligiran katulad ng ginawa ng mga sinaunang tao. Sa pagkakataong ito, sa loob ng 25 na pangungusap ay gagawa ka ng isang sulatin tungkol sa iyong pagkaunawa sa katangian ng tao na pagiging ADAPTIVE. Sa unang bahagi ay banggitin kung gaano kadali o kahirap ang ginawang pakikibagay ng sinaunang tao sa panahong prehistoriko at ano ang naging resulta nito Samantala sa ikalawang bahagi, hindi lingid sa iyong kaalaman ang kasalukuyang nararanasan ng daigdig dulot ng COVID19 Pandemic. Ipahayag kung paano dapat taglayin ng tao sa kasalukuyan ang katangiang adaptive lalo na sa mag-aaral na katulad mo. Paano magiging susi ang pakikibagay ng tao sa kaganapan sa kasalukuyang panahon upang malampasan o masolusyunan ang suliraning dulot ng Covid 19 sa daigdig.

need ko ng matinong sagot
nonsense will be reported:)

Answer:

mahorap ang ginawang pakikibagay ng sinaunang tao sa panahong prehistoriko dahil wala pa silang alam sa pamumuhay ng panahong iyom.

See also  1. Ano Ang Tawag Sa Enlightenment O Naliwanagan Sa Spain? ​