Ang Kabihasnang Afrien Av Ang Kabihasnang America Ay Ang Kabihasnan Sa Mga Pulo Ng Pacific…

Ang Kabihasnang Afrien av Ang Kabihasnang America ay Ang Kabihasnan sa mga pulo ng Pacific ay​

Answer:

Ang Kabihasnang Afrika ay isang sibilisasyon na nagmula sa kontinenteng Afrika. Ito ay kinabibilangan ng iba’t ibang mga kultura at may matagal na kasaysayan. Ang Kabihasnang America ay isang sibilisasyon na nagmula sa kontinenteng America. Ito rin ay kinabibilangan ng iba’t ibang mga kultura at may matagal na kasaysayan. Ang Kabihasnan sa mga pulo ng Pacific ay isang sibilisasyon na nagmula sa mga pulo sa Pacific Ocean. Tulad ng iba pang mga kabihasnan, ito ay kinabibilangan ng iba’t ibang mga kultura at may matagal na kasaysayan.

Answer:

kabihasnang

Explanation:

See also  Kung Ikaw Ay Isa Sa Mga Taong Nakaranas Ng Karahasan Noong Panahon Ng...